27resort สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
สหกรณ์และรีสอร์ทจัดถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Click banner ด้านบน
RD Camp season 3
 
 
 
คนรถเมล์ ขสมก. มีรีสอร์ทเป็นของตนเองด้วยหรือ


    จากความสับสนว่าจะไปทางไหนดีระหว่างรัฐสวัสดิการหรือการให้บริการเชิงสังคม กับแนวทางรัฐพาณิชย์หรือ กำไรต้องมาก่อน ??? ของกิจการรถเมล์ไทย (ในกทม.)
    คนรถเมล์ ขสมก. กลุ่มหนึ่ง ภายใต้ร่มไม้ชายคาของความเป็น "คนสหกรณ์" โดยการนำทางชูธงของ
นายชำนาญ อยู่สอาด แก่นแกนมีที่มาจากอดีตผู้นำแรงงานยุคเสรีประชาธิปไตยร่วมกับมวลหมู่มิตรสหายกลุ่มหนึ่ง ที่ปฎิเสธการเอารัดเอาเปรียบของทุนธุรกิจข้ามชาิติที่กอบโกยผลประโยชน์ จากผื่นแผ่นดินไทยต่างมีความเห็นพ้องต้องกัน ให้ก่อตั้งศูนย์สัมนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) เป็นของตนเองขึ้นมา ภายใต้ความศรัทธาตามแนวทางโรงเรียนผู้นำ
    สภาพพื้นที่ป่ารกชัฎแห้งแล้ง ไร้ผู้คนพำนักอาศัย เนื้อที่แรกเริ่ม 23 ไร่ ที่มีพันธนาการกับระบบทุนนิยมเอาเปรียบรากหญ้า ถูกนิรมิตให้เป็นพื้นที่ 81 ไร่ ที่มีแต่ความเขียวขจีมีสาระ จากศูนย์สัมนาคนรถเมล์ (สหกรณ์)
ขสมก. เมื่อปี 2548 พัฒนามาเป็น "27 รีสอร์ท" ที่มีความมุ่งมั่นแนวทางการบริหารงานด้วย "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และยังคงรอคอยโอกาสการมาเยือนจากท่านด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นและน้ำใจไมตรีของ
"คนไทยสุวรรณภูมิ"

27resort

หมอนยางพารา ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนบ้านหมอนไทยธรรม 

วัตถุประสงค์ของการผลิตหมอน
1. เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
2. เป็นเครือข่ายธุรกิจข้ามภาค
3. หมอนยางพารามีหมอนหนุนผู้ใหญ่ แบบเหลี่ยม แบบหัวใจ หมอนหนุนเด็ก หมอนอิง และหมอนตุ๊กตา

27resort

27resort