สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
   
| | | |
เรือนแป้งร่ำ ห้องพักปรับอากาศ พัก 2 ท่าน มี 16 ห้อง 1,200 บาท/ห้อง/คืน
  ห้องพักปรับอากาศ พัก 2 ท่าน (VIP) มี 4 ห้อง 1,700 บาท/ห้อง/คืน
เรือนปลายดาว ห้องพักปรับอากาศ พัก 2 ท่าน มี 20 ห้อง 1,200 บาท/ห้อง/คืน
บ้านชนกดาว บ้านเป็นหลัง พัก 2 ท่าน มี 7 หลัง 1,700 บาท/ห้อง/คืน
เรือนอยู่สอาด เรือนพักรวม 2 ชั้น (แยกชาย-หญิง ไม่รวมอาหารเช้า) 6,000 บาท/ชั้น/คืน
  เรือนพักรวม 2 ชั้น (แยกชาย-หญิง รวมอาหารเช้า) 9,000 บาท/ชั้น/คืน
บ้านชมจันทร์ บ้านเป็นหลัง 2 ห้องนอน พักห้องละ 2 ท่าน (มี 4 หลัง) 4,500บาท/ชั้น/คืน