สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
   
| | | |
ห้องพักปรับอากาศ พัก 2 ท่าน มี 16 ห้อง 1,200 บาท/ห้อง/คืน
ห้องพักปรับอากาศ พัก 2 ท่าน (VIP) มี 4 ห้อง 1,700 บาท/ห้อง/คืน