สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
   
| | | |
เรือนพักรวม 2 ชั้น (แยกชาย-หญิง ไม่รวมอาหารเช้า) 6,000 บาท/ชั้น/คืน
เรือนพักรวม 2 ชั้น (แยกชาย-หญิง รวมอาหารเช้า) 9,000 บาท/ชั้น/คืน