สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
   
สระว่ายน้ำ
ค่าลงสระ

ค่าเช่าชุด

เด็ก 10 บาท
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก 30 บาท
ผู้ใหญ่ 50 บาท
เรือนสุขภาพ เปิด (06.00 - 19.00 น)
สนุ๊กเกอร์ เปิด (06.00 -19.00 น)
จักรยาน (2 ที่นั่ง) ชั่วโมงละ 30 บาท
(4 ที่นั่ง) ชั่วโมงละ 80 บาท
จักรยานน้ำ ครึ่งชั่วโมง 50 บาท
เปตอง  
ลานกีฬา