สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
   

ศูนย์สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก.จำกัด (27 รีสอร์ท)

27 รีสอร์ท บริหารงานโดย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 11 บ้านหนองการ้อง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่กว่า 80 ไร่ ก่อนหน้านี้ บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ มีประวัติยาวนานควรค่าแก่การศึกษา

ช่วงแรกของการก่อสร้าง ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคนานับปการ ถนนหนทางที่ขาดการเหลียวแล น้ำที่ขาดแคลน ไฟฟ้าที่ยังปักเสาพาดสายเข้าไม่ถึง แม้ว่าในการเริ่มต้นการปลูกสิ่งก่อสร้าง จัดปรับทัศนียภาพ ต้องพบกับปัญหาอุปสรรคของสาธารณูปโภคที่ไม่เอื้ออำนวยและสภาวะรอบๆทุกปัจจัยที่เป็นปัญหา แต่ก็ไม่สามารถเป็นเหตุบั่นทอนกำลังใจและความตั้งใจจริงของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้เกิดความท้อถอย ตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งท้าทายให้เราตั้งมั่น ฝ่าฟันพยายาม เพื่อก้าวฝ่าข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น และด้วยความช่วยเหลือของ นายขวัญชัย แดงแตง ผญบ.หมู่ 11 และนายสมศักดิ์ สุทธิสิทธิ์ ภายใต้การประสานงานของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่จริงใจอย่าง นายเสริม ใหญ่เยี่ยม อดีตผู้บริหาร ขสมก.ความสำเร็จจึงเกิดขึ้น

   

การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ที่ทำพิธีวางเสาเอกอาคาร และทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์รักษาอาณาบริเวณพื้นที่แห่งนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 โดย นายชำนาญ อยู่สอาด ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์ ขสมก.จำกัด (รหัส 27) พิมพ์รอยมือลงบนแผ่นซีเมนต์ร่วมกับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อระลึกไว้ว่าคนรถเมล์ผู้บุกเบิกกลุ่มหนึ่ง ที่อหังกาประกาศให้โลกรู้ว่า “ด้วยมือพวกเรานี้ สร้างความดีให้แผ่นดิน”

การก่อสร้างได้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลา 3 เดือนเศษ 27 รีสอร์ท หรือในยุคแรกเรียกว่า "ศูนย์สัมมนา" ที่เป็นทรัพย์สินของขบวนการสหกรณ์ไทย จาก 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศไทย จึงก่อสร้างเสร็จ มองเห็นเด่นเป็นสง่าท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขา พลิกฟื้นเศรษฐกิจ คืนชีวิตให้กับธรรมชาติ และพร้อมที่จะเปิดต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ์ ในวันมหามงคล 12 สิงหาคม 2548 ณ ที่แห่งนี้คือความภาคภูมิใจของเรา