สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 
สหกรณ์และรีสอร์ทจัดถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
www.daratham.net

Click banner ด้านบน
RD Camp season 3
 
 
 
คนรถเมล์ ขสมก. มีรีสอร์ทเป็นของตนเองด้วยหรือ


    จากความสับสนว่าจะไปทางไหนดีระหว่างรัฐสวัสดิการหรือการให้บริการเชิงสังคม กับแนวทางรัฐพาณิชย์หรือ กำไรต้องมาก่อน ??? ของกิจการรถเมล์ไทย (ในกทม.)
    คนรถเมล์ ขสมก. กลุ่มหนึ่ง ภายใต้ร่มไม้ชายคาของความเป็น "คนสหกรณ์" โดยการนำทางชูธงของ
นายชำนาญ อยู่สอาด แก่นแกนมีที่มาจากอดีตผู้นำแรงงานยุคเสรีประชาธิปไตยร่วมกับมวลหมู่มิตรสหายกลุ่มหนึ่ง ที่ปฎิเสธการเอารัดเอาเปรียบของทุนธุรกิจข้ามชาิติที่กอบโกยผลประโยชน์ จากผื่นแผ่นดินไทยต่างมีความเห็นพ้องต้องกัน ให้ก่อตั้งศูนย์สัมนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) เป็นของตนเองขึ้นมา ภายใต้ความศรัทธาตามแนวทางโรงเรียนผู้นำ
    สภาพพื้นที่ป่ารกชัฎแห้งแล้ง ไร้ผู้คนพำนักอาศัย เนื้อที่แรกเริ่ม 23 ไร่ ที่มีพันธนาการกับระบบทุนนิยมเอาเปรียบรากหญ้า ถูกนิรมิตให้เป็นพื้นที่ 81 ไร่ ที่มีแต่ความเขียวขจีมีสาระ จากศูนย์สัมนาคนรถเมล์ (สหกรณ์)
ขสมก. เมื่อปี 2548 พัฒนามาเป็น "27 รีสอร์ท" ที่มีความมุ่งมั่นแนวทางการบริหารงานด้วย "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และยังคงรอคอยโอกาสการมาเยือนจากท่านด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นและน้ำใจไมตรีของ
"คนไทยสุวรรณภูมิ"

งานเปิด "บ้านหมอนไทยธรรม"
วันเสาร์ที่ 9 เดือน 9 ปี 2560

วิสาหกิจชุมชนบ้านหมอนไทยธรรม
สินค้าท้องถิ่นเชื่อมโยงเกษตรข้ามภาค สนับสนุนนโยบายภาครัฐส่งเสริมการแปรรูปการเกษตร และ การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย "เที่ยวไทย ด้วยวิถีท้องถิ่นไทย บอกเล่าหนึ่งประสบการณ์ ท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย"

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย..27 รีสอร์ท ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านหมอนไทยธรรม และ สหกรณ์บริการไทยธรรม จำกัด ได้เปิดตัวสินค้า "หมอนยางพารา100% ที่ตั้งการผลิต ณ 27 รีสอร์ท ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนบ้านหมอนไทยธรรม..วิสาหกิจชุมชนที่แรก ในจังหวัดสุพรรณบุรี. บรรยากาศภายในงานได้เชื่อมโยง วิสาหกิจชุมชนในอำเภออู่ทอง
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นชุมชนไปพร้อมกับการท่องเที่ยวไทย

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานเปิดงานบ้านหมอนไทยธรรม. ร่วมกับ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ, การท่องเที่ยวสุพรรณบุรี, นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาชิกสมาคมและชาวอู่ทอง พี่ๆ สื่อมวลชน, วิสาหกิจชุมชนเกษตรดงเย็น, กลุ่มการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง โดย คุณพชรพรรณ มาตรศรี นำทีมงานมาร่วมงานและจัดจำหน่ายสินค้าร่วมกัน

ในนามของ 27 รีสอร์ท และ บ้านหมอนไทยธรรม ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน และที่สำคัญ เราได้รับพลังใจดีๆจากผู้มาร่วมงานทุกท่าน และคำแนะนำดีๆ คาดว่าในอนาคต "สินค้าท้องถิ่นไทย กับ การท่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน" คงได้รับความสนับสนุนจากคนไทย..หันมาท่องเที่ยวไทยในแบบวิถีท้องถิ่น ช่วยกระจายรายได้สู่ชมชน" สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้ชุมชน และ การท่องเที่ยวไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

งานนี้ 27 รีสอร์ท จึงจัด บริการเสริมให้ลูกค้าที่มาพัก27 รัสอร์ท..จ่ายราคาค่าที่พักเท่าเดิม เพิ่มเติมความใส่ใจและห่วงใยต่อสุขภาพในการพักผ่อน..เราให้ลูกค้าสามารถเลือกหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ..ในรูปแบบตามความเหมาะสมของลูกค้า..เพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายเมื่อมาพักผ่อนที่ 27รีสอร์ท (หวังว่าคงถูกใจลูกค้าทุกท่าน)
# กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจ
# สนับสนุนท้องถิ่นไทย..ท่องเที่ยวไทย
# เก็บภาพมาฝาก..เก็บกำลังใจ..ให้เป็นพลังใจมุ่งมั่น พัฒนาการท่องเที่ยวไทย ตามวิถีท้องถิ่นไทย ให้มั่นคง และยั่งยืน